Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-11-2015
Versió: 8.0f
Descripció:
  • WClasSup: S'ha bifurcat un missatge de la finestra que havia de ser diferent segons el tipus de classificador escollit.