Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-11-2015
Versió: 8.0f
Descripció:
  • MiraMon: Quan es detecta que un fitxer certificat ha estat modificat, el missatge informa de quin és aquest fitxer.