Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-11-2015
Versió: 8.0f
Descripció:
  • MM32 i TIFIMG: S'ha incorporat la capacitat de llegir i importar fitxers en format TIFF amb compressió LZW (o 5) i s'ha corregit alguns errors prèviament existents.