Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-10-2015
Versió: 8.0f
Descripció:
  • DXFVEC: S'ha corregit un error en la generació dels fitxers de documentació DVC quan s'importaven textos d'una capa. També s'ha fet possible importar elements de tipus bloc i textos amb l'altimetria com atribut.
  • WDXFVEC: S'ha forçat la importació de l'altimetria com a nombres reals. En importar una sola capa, s'ha fet possible indicar el nom de la capa a la caixa (i l'atribut que es donarà a les seves entitats al fitxer VEC generat si s'escau).