Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-10-2015
Versió: 8.0f
Descripció:
  • ACP, AtriPol, CanviPrj, CanviRer, ANSIOEM, CreaRas, ECWIMG, Emancip, IMGIMG, InterPnt, Perfils, VecSelec, PGMIMG, VISIBLE: S'ha solucionat un error en el nombre de paràmetres, que de vegades es mostrava incorrecte, tot i no ser així, en certes execucions sota el sistema operatiu Windows XP.