Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-09-2015
Versió: 8.0f
Descripció:
  • MM32: S'ha solucionat un error introduït accidentalment en les darreres setmanes en donar suport a fitxers MMZ de més de 2Gb i que impedia l'obertura de fitxers MMZ antics.