Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-09-2015
Versió: 8.0f
Descripció:
  • MM32: S'ha permès independitzar la transparència de l'interior de la transparència de la vora dels vectors estructurats de polígons. En la visualització de polígons es pot donar opacitat a les vores dels polígons sigui quina sigui la transparència assignada als polígons. L'opacitat no s'aplica si els polígons estan simbolitzats sense vores. També s'ha implementat en les anotacions de tipus polígon. S'ha comprovat que el comportament també sigui correcte en sèries cartogràfiques i quan se simbolitza forçant que es mostrin els vèrtexs de les vores, en digitalitzar, en imprimir i en seleccions.