Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-09-2015
Versió: 8.0f
Descripció:
  • LinArc: S'ha corregit diversos errors en l'algorisme d'ESCOMBRATGE.