Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-09-2015
Versió: 8.0f
Descripció:
  • MiraMon: S'ha distribuït les noves versions de OrdreRas, RasTop, MDTIso, ASCIIIMG, J2KIMG, RawIMG, NDFIMG, VECCOR, RegioPNT, SurfMM.