Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-09-2015
Versió: 8.0f
Descripció:
  • MatConf: S'ha afegit a l'informe de sortida els indicadors d'error d'omissió i d'exactitud del productor comptant només els píxels classificats i el percentatge de píxels de la capa veritat terreny que han estat classificats.