Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-09-2015
Versió: 8.0f
Descripció:
  • Col·leccions preferides: S'ha millorat alguns aspectes de simbolització en les capes de Límits administratius de Catalunya.
  • Col·leccions preferides: S'ha optimitzat la visualització i consulta del mapa d'altimetria i batimetria de la col·lecció preferida del Món.
  • NETCDFMM: S'ha corregit el fet que el programa no generava correctament la DBF associada al fitxer de punts de sortida.