Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-09-2015
Versió: 8.0f
Descripció:
  • DBFCSV: S'ha corregit el fet que el programa no informava quan el separador de llistes no era l'esperat i tampoc no efectuava el procés. A més, la millora introduïda ara permet escollir el separador de llistes del fitxer csv que per defecte continua essent ";".