Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 02-09-2015
Versió: 8.0f
Descripció:
  • MM32: S'ha evitat que, en capes ràster, es pugui realitzar una nova consulta per atributs sense haver tancat la caixa de resultats estadístics de la consulta anterior, ja que això provocava mantenir a la vista resultats ja no coherents amb els resultats de la nova consulta. En capes vectorials aquest comportament ja havia estat evitat.