Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-09-2015
Versió: 8.0f
Descripció:
  • MM32: S'ha solucionat un cas força remot (capes no visibles que no es desitjava que apareguessin a la llegenda però amb globus flotants, etc) en què no es llegia/escrivia del tot correctament en els mapes la propietat "Visible a la llegenda".
  • LasPNT: S'ha modificat el mòdul perquè permeti llegir fitxers LAS amb capçaleres no perfectament estrictes a l'estàndard.