Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-08-2015
Versió: 8.0f
Descripció:
  • JPEGIMG: S'ha donat suport a IMG de més de 2-4 Gbytes. S'ha incorporat la funcionalitats d'utilitzar els fitxers recents com a fonts d'entrada. S'ha adaptat l'aplicació perquè, si és cridada des del MiraMon amb les opcions adequades, el resultat de la seva execució sigui obert al MiraMon.