Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-07-2015
Versió: 8.0e
Descripció:
  • JSONMM i MM32: S'ha implementat una nova eina per importar i exportar dades entre els formats MiraMon i GeoJSON i s'ha integrat als menús "Fitxer | Importar" i "Fitxer | Exportar".