Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-07-2015
Versió: 8.0e
Descripció:
  • MM32: S'ha solucionat el fet que quan es desava una selecció d'un fitxer estructurat, el nou fitxer generat no es registrava en la llista de fitxers recents i, per tant, no apareixia en la caixa corresponent per a ser obert amb posterioritat.