Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-06-2015
Versió: 8.0e
Descripció:
  • ZEBRAIMG: S'ha donat suport a IMG i DBF grans, de més de 2-4 Gbytes. S'ha adaptat aquesta aplicació, incorporant les finestres d'exploració de fitxers recents. S'ha adaptat l'aplicació perquè, si és cridada des del MiraMon amb les opcions adequades, el resultat de la seva execució sigui obert al MiraMon.