Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-06-2015
Versió: 8.0e
Descripció:
  • SHPTop, Retalla, Mosaic: S'ha afegit l'opció de simplificar vèrtexs en l'algorisme d'estructuració, tot permetent així saltar-se aquest pas si es creu oportú per guanyar velocitat.