Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-06-2015
Versió: 8.0e
Descripció:
  • MiraMon: S'ha corregit un error que podia afectar l'escriptura de la capçalera de DBF esteses.