Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-06-2015
Versió: 8.0e
Descripció:
  • PNTBD: S'ha donat suport a DBF grans, de més de 2-4 Gbytes.
  • RasTop: S'ha donat suport a DBF i IMG grans, de més de 2-4 Gbytes.
  • RGBPal: S'ha donat suport a DBF i IMG grans, de més de 2-4 Gbytes.