Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-06-2015
Versió: 8.0e
Descripció:
  • GMLMM: S'ha donat suport a DBF grans, de més de 2-4 Gbytes.