Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 29-05-2015
Versió: 8.0e
Descripció:
  • MiraMon: S'ha corregit un error en l'escriptura del llinatge de les metadades.
  • SHPTop: S'ha solucionat un error en el procés d'importació i estructuració topològica de fitxers SHP de polígons en sistema de referència longitud-latitud, en què es generava un doble registre per al polígon zero.
  • SHPTop: S'ha solucionat un error en el procés d'importació i estructuració topològica de fitxers SHP de polígons en sistema de referència longitud-latitud amb polígons i amb forats, que en certes circumstàncies creava superposicions indesitjades de polígons.
  • SHPTop: S'ha solucionat el fet que en la importació i/o estructuració topològica de fitxers SHP de polígons en sistema de referència longitud-latitud no s'escrivia correctament, en les metadades, les unitats dels camps que contenen els càlculs fets sobre l'el·lipsoide terrestre relatius a: longitud de l'arc, perímetre i àrea. Les metadades dels camps calculats sobre la projecció cartogràfica estaven correctament documentades.