Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-05-2015
Versió: 8.0c
Descripció:
  • Emancipa: S'ha donat suport a DBF grans, de més de 2-4 Gbytes.
  • DensRas: S'ha donat suport a IMG grans, de més de 2-4 Gbytes.
  • VecSelec: S'ha donat suport a DBF grans, de més de 2-4 Gbytes.
  • AtriTop: S'ha donat suport a DBF grans, de més de 2-4 Gbytes.
  • EstdCamp: S'ha donat suport a DBF grans, de més de 2-4 Gbytes.
  • RegMult: S'ha donat suport a DBF i IMG grans, de més de 2-4 Gbytes.
  • InterPnt: S'ha donat suport a DBF grans, de més de 2-4 Gbytes.
  • AtriPol: S'ha donat suport a DBF grans, de més de 2-4 Gbytes.
  • IMGASCII: S'ha donat suport a IMG grans, de més de 2-4 Gbytes.
  • ECWIMG: S'ha donat suport a IMG grans, de més de 2-4 Gbytes.