Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-05-2015
Versió: 8.0c
Descripció:
  • BufDist: S'ha donat suport a IMG i DBF grans, de més de 2-4 Gbytes.
  • TiraVec: S'ha donat suport a IMG grans, de més de 2-4 Gbytes.
  • CombiCap: S'ha donat suport a IMG i DBF grans, de més de 2-4 Gbytes.
  • SHPTop: S'ha donat suport a DBF grans, de més de 2-4 Gbytes