Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-05-2015
Versió: 8.0b
Descripció:
  • S'ha evitat subtils defectes de mal dibuixat que apareixien en redimensionar algunes caixes de diàleg (per exemple en la de les estadístiques resultants d'una consulta per atribut).
  • MM32: S'ha corregit un petit error en el dibuixat de vectors amb objectes molt complexos que provocava que el programa no acabés mai, és a dir, que entrés en un bucle infinit.