Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-05-2015
Versió: 8.0b
Descripció:
  • SDEMM: S'ha donat suport a IMG i DBF grans, de més de 2-4 Gbytes.
  • ESTDGRUP: S'ha donat suport a DBF grans de, més de 2-4 Gbytes.
  • BDPNT: S'ha donat suport a DBF grans, de més de 2-4 Gbytes.