Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-05-2015
Versió: 8.0a
Descripció:
  • MM32: S'ha solucionat un error que de vegades impedia la instal·lació i actualització de les col·leccions preferides en Windows 8 i Windows 2008.
  • MSA: S'ha corregit un petit error en la construcció de la línia de comanda per part de les WMSA i la seva interpretació per part de les MSA. Quan la línia de comanda és més llarga del que permet el sistema operatiu es genera un fitxer al directori temporal on s'escriuen tots els paràmetres de la crida, però si el nom del directori temporal contenia espais o caràcters especials aquest procediment no funcionava correctament.
  • S'ha distribuït la versió 8.0a.