Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-05-2015
Versió: 8.0a
Descripció:
  • Ciclar: S'ha solucionat un error en un cas en què no es ciclaven bé els polígons agrupats en passar de VEC a POL.