Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-05-2015
Versió: 8.0a
Descripció:
  • MiraMon: S'ha incorporat dos nous sistemes de referència a les taules de geodèsia, l'UTM-59N-WGS84 i l'UTM-59S-WGS84.