Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-05-2015
Versió: 8.0a
Descripció:
  • DBFCSV: S'ha solucionat un error en un cas en què no es realitzava bé el pas de CSV a DBF quan hi havia un camp amb tots els registres en blanc.
  • Mosaic: S'ha incorporat l'opció d'escollir l'algorisme d'estructuració topològica usat.