Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-05-2015
Versió: 8.0a
Descripció:
  • CreaTop: S'ha incorporat l'opció d'escollir l'algorisme d'estructuració topològica usat.