Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-05-2015
Versió: 8.0a
Descripció:
  • Ombra: S'ha adaptat aquesta aplicació, incorporant les finestres d'exploració de fitxers recents.