Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 29-04-2015
Versió: 8.0
Descripció:
  • SDEMM: S'ha implementat la importació de ràsters SDE.
  • IMGIMG: S'ha donat suport a IMG grans de més de 2-4 Gbytes. S'ha adaptat l'aplicació perquè, si és cridada des del MiraMon amb les opcions adequades, el resultat de la seva execució sigui obert al MiraMon.
  • WHisto: S'ha donat suport a IMG grans de més de 2-4 Gbytes. S'ha adaptat l'aplicació incorporant les finestres d'exploració de fitxers recents.