Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-04-2015
Versió: 8.0
Descripció:
  • MiraDades: S'ha corregit un petit error que es produïa en modificar la mida i el nombre de decimals d'un camp. En determinades ocasions, quan la cel·la era buida, en fer el canvi de decimals, s'acabava omplint la cel·la amb el valor de la cel·la següent de manera incorrecta.
  • S'ha distribuït la versió 8.0.