Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 27-04-2015
Versió: 8.0
Descripció:
  • Retalla: S'ha corregit un error que feia que el programa no generés correctament el títol del fitxer retallat. Ara és "Retall de-> nom de la capa original".
  • Retalla: S'ha incorporat l'opció d'escollir l'algorisme d'estructuració topològica usat.
  • BufDist: S'ha incorporat l'opció d'escollir l'algorisme d'estructuració topològica usat.