Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-04-2015
Versió: 8.0
Descripció:
  • Mosaic, Retalla: S'ha corregit un error que produïa que es documentés malament el títol del fitxer resultant.
  • Ciclar: S'ha corregit un error que es produïa en intentar ciclar un fitxer de tipus VEC de punts sense avisar que aquest tipus de fitxer no es pot ciclar.