Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-04-2015
Versió: 8.0
Descripció:
  • Perfils: S'ha corregit un error en fer un perfil d'un fitxer d'arcs amb diferents trams. També s'ha afegit l'opció d'usar les dades 3D d'un fitxer ARC en cas que n'hi hagi i s'ha afegit informació addicional a cada tram del perfil relativa al seu desnivell i pendent.