Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-04-2015
Versió: 8.0
Descripció:
  • IsoMDE: S'ha adaptat aquesta aplicació, incorporant les finestres d'exploració de fitxers recents i la d'importació d'una capa en qualsevol format.
  • IsoMDE: S'ha adaptat l'aplicació perquè, si és cridada des del MiraMon amb les opcions adequades, el resultat de la seva execució sigui obert al MiraMon.
  • IsoMDE: S'ha donat suport a la DBF estesa.