Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-04-2015
Versió: 8.0
Descripció:
  • GestBD: S'ha corregit un error que es produïa en intentar eliminar alhora registres múltiples i un camp.