Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-04-2015
Versió: 8.0
Descripció:
  • MM32: S'ha implementat la lectura directa de capes ràsters SDE des del MiraMon (actualment la lectura SDE només era disponible per a capes vectorials). Ara es pot visualitzar, consultar i imprimir ràsters SDE directament des del MiraMon (sense que calgui importar-los).
  • MiraMon: S'ha donat un millor suport a l'accés a ràsters més grans de 2-4 Gbytes.
  • MM32: S'ha corregit errors de simbolització, i entre ells s'ha donat un millor suport a la simbolització de ràsters de tipus unsigned integer.
  • GeMM: S'ha implementat la lectura, edició, escriptura, etc, de les metadades de fitxers REL de capa corresponents a ràsters SDE.