Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-03-2015
Versió: 8.0
Descripció:
  • MM32: S'ha solucionat el fet que durant l'edició d'atributs en ordinadors dotats d'alguns antivirus (com "Trend Micro Titanium Internet Security") de vegades la capa perdia la simbolització definida i passava a ser simbolitzada de manera "per defecte" (en polígons: vores negres sense omplir interiors).