Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-03-2015
Versió: 8.0
Descripció:
  • MM32: S'incorpora informació sobre si el programa ha estat compilat amb suport o no a fitxers de més de 2-4 Gbyte en el botó de colors de la caixa de presentació.
  • LASPNT: S'ha corregit un error d'escriptura de la base de dades del fitxer de sortida.
  • GeMM: S'ha corregit un error que es produïa en canviar de pestanyes des de la pestanya on es mostra l'exportació a ISO19139 a, per exemple, la pestanya on es mostra el Resum, quan l'exportació a ISO19139 no s'havia pogut realitzar degut a la manca de metadades obligatòries segons la ISO. En aquests casos es mostrava de forma incorrecta el missatge informatiu de les metadades que mancaven més d'una vegada i en algunes ocasions provocava que el GEMM s'inestabilitzés.