Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-03-2015
Versió: 8.0
Descripció:
  • CanviPrj: S'ha corregit un error per evitar que el valor NODATA de la imatge de sortida estigui dins del rang de valors d'aquesta imatge.
  • GMLMM: s'ha corregit un error d'importació d'un GML amb etiquetes de tipus MultiSurface.