Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-02-2015
Versió: 8.0
Descripció:
  • BufDist i LinArc: S'ha corregit un error en l'algorisme d'escombratge que no generava correctament interseccions en casos molt concrets.