Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-02-2015
Versió: 8.0
Descripció:
  • MM32: S'ha evitat que quan no existeix connexió a Internet l'actualització de les col·leccions de geoserveis retorni un missatge absurd.