Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-02-2015
Versió: 8.0
Descripció:
  • SHPtOP i MM32: S'ha corregit un error que impedia llegir correctament el sistema de referència ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area en fitxers SHP.
  • MM32: S'ha corregit un error que impedia copiar arcs en la digitalització, si aquests provenien d'una capa ArcSDE.