Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-02-2015
Versió: 8.0
Descripció:
  • BufDist: S'ha corregit un error en què el programa feia una excepció i no es generava correctament el fitxer de polígons final.
  • BufDist: S'ha corregit un error en què el programa generava el fitxer de polígons final igual que l'inicial.
  • BufDist: S'ha corregit un error en què el programa generava menys polígons dels esperats i, en algun cas, fins i tot no en generava cap.
  • BufDist: S'ha corregit el fet que la part final del programa (càlcul de distàncies entre vectors) esdevenia molt lenta.
  • BufDist: S'ha corregit un error en què el programa es queixava del nom del fitxer de sortida si aquest contenia algun punt en la part final.
  • BufDist: S'ha implementat un nou algorisme d'estructuració topologica que, usat en l'eina del buffer, disminueix de forma espectacular el temps necessari per a la generació de buffers amb un límit superior prou gran. El millor dels casos registrats ha estat passar de set hores i mitja a un minut i mig.
  • WBufDist: S'ha incorporat, en les opcions avançades, la possibilitat d'escollir l'algorisme a usar en el procés de buffer. A l'ajuda s'explica més detalladament quina és la millor opció per a cada cas.
  • LinArc: S'ha implementat un nou algorisme d'estructuració topologica que, usat en el LinArc, disminueix de forma espectacular el temps necessari per a l'estructuració topològica en fitxers que presenten interseccions entre vectors. El millor dels casos registrats ha estat poder acabar el procés d'estructuració topològica en casos que amb l'algoritme anterior no acabava.
  • WLinArc: S'ha incorporat, en les opcions avançades, la possibilitat d'escollir l'algorisme a usar en el procés de buffer. A l'ajuda s'explica més detalladament quina és la millor opció per a cada cas.