Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 03-02-2015
Versió: 8.0
Descripció:
  • Etiqueta: S'ha corregit un error en què, en etiquetar una base de polígons, no s'heretaven correctament els camps estesos de la DBF del polígon.