Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 02-02-2015
Versió: 8.0
Descripció:
  • MiraMon: S'ha corregit un error en l'escriptura dels noms de les DBF esteses que només es detectava en segons quines situacions en fer posteriors modificacions a la DBF.
  • MiraMon i GEMM: S'ha corregit un petit error en determinar el nom de la capa a partir d'un REL d'una imatge JPEG que només es produïa si l'extensió de la imatge era .jpeg.